özel dedektiflk kursu

Özel Dedektiflik Kursu


Ülkemizde özel dedektiflik mesleğini sürdürmekte olan firmalar tarafından, halk eğitim merkezleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli illerde, kurslar açılmaktadır. Bu kurslara katılıp başarıyla bitiren kursiyerlere birer sertifika da verilmesi sağlanan halk eğitim merkezleri ile çeşitli fuarlarda, özel dedektiflik hizmetlerini tanıtabilmek, halkı bu konuda bilgilendirebilmek amacıyla her yıl seminerler ve organizasyonlar da düzenlenmektedir. Bugüne kadar herhangi bir yasal düzenlemeye tabi tutulması dolayısıyla, bu konu da bir eğitim verilmesine de imkan verilmeyen özel dedektiflik mesleğinin, özellikle gençler tarafından da son dönemlerde keşfedilmeye başlanması ile birlikte artık, yeni öğretim kapılarını aralamaya başlamış bulunuyor. Her geçen gün artan bir taleple özel dedektiflik mesleğine olan yakınlığın büyümesi, buradan yola çıkan üniversite kurumlarının da, özel dedektiflik mesleği hakkında gençleri bilgilendirmek ve araştırma sanatını öğretebilmek amacıyla,  bazı yeni kurslar açmasını sağlıyor. Gelecek eğitim öğretim yılı içerisinde, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde de özel dedektiflik eğitimi ile ilgili yeni bir bölüm açılarak, öğrencilere özel dedektiflik eğitiminin verilmeye başlanacak olması, bu kurslara verebileceğimiz en yeni örneklerden birisidir.